Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900897

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900897

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

Verzoekster heeft tijdens haar verblijf in Nederland een hartinfarct gekregen, waarvoor zij is behandeld in het ziekenhuis. De kosten hiervan heeft zij gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekering kent een uitsluitingsgrond voor vergoeding. Wanneer de zorgkosten samenhangen met een aandoening, kwaal of klacht die al voor de ingangsdatum van de ziektekostenverzekering bestond, bestaat geen recht op vergoeding. De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar terecht een beroep heeft gedaan op deze uitsluitingsgrond en de kosten om die reden niet hoeft te vergoeden. In 2006 is reeds vastgesteld dat de kransslagaderen van verzoekster waren vernauwd en zij bekend was met een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. In 2008 is vastgesteld dat zij een matige aortainsufficiëntie heeft. Hieruit leidt de commissie af dat bij verzoekster een verhoogd risico op hartfalen bestond. In 2018 heeft verzoekster een hartinfarct gehad als gevolg van een plaqueruptuur. De commissie oordeelt dat deze plaque al aanwezig was vóór de ingangsdatum van de ziektekostenverzekering en dat het aannemelijk is dat dit tot het hartinfarct heeft geleid.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken