Bindend advies GcZ, 2 juli 2021, SKGZ202002413

Bindend advies GcZ, 2 juli 2021, SKGZ202002413

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 2 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021

De ziektekostenverzekeraar moet een deel van de maatregelen die door hem zijn opgelegd in verband met fraude matigen

Vast staat dat verzoeker fraude heeft gepleegd, door kosten te declareren voor vervoer dat niet heeft plaatsgevonden, in de periode van 2015 tot en met 2018. Het stond de ziektekostenverzekeraar vrij de uitgekeerde vergoedingen voor vervoer in de genoemde periode van verzoeker terug te vorderen, inclusief de vergoedingen waarop hij mogelijk wel aanspraak had. Tevens mocht hij bij de politie aangifte doen van fraude. Verder mocht de ziektekostenverzekeraar de gegevens van verzoeker opnemen in het interne incidentenregister en ook in het EVR. De ziektekostenverzekeraar heeft echter onvoldoende onderbouwd waarom dit laatste voor een periode van 8 jaren is, zodat de commissie aanleiding ziet deze maatregel te matigen tot een periode van 5 jaren.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken