Bindend advies GcZ, 21 augustus 2023, SKGZ202200199

Bindend advies GcZ, 21 augustus 2023, SKGZ202200199

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 augustus 2023
Datum publicatie: 24 augustus 2023

Verzoekster heeft geen aanspraak op magistraal bereide methylfenidaat retard in de sterktes 10 en 20 mg, omdat zij hierop niet redelijkerwijs is aangewezen.

Verzoekster heeft ADHD. Zij gebruikt het magistraal bereide middel methylfenidaat retard en heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd de kosten hiervan met terugwerkende kracht vanaf 2018 te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft dit geweigerd aangezien geregistreerde alternatieven beschikbaar zijn. Er wordt daarmee niet voldaan aan de eis van rationele farmacotherapie, omdat het geneesmiddel niet het meest economisch is voor de zorgverzekering. De commissie oordeelt, gehoord het Zorginstituut, dat er geregistreerde alternatieven beschikbaar zijn die niet door verzoekster zijn geprobeerd. Daarom is zij niet redelijkerwijs aangewezen op de beide apotheekbereidingen. Aan de beoordeling van rationele farmacotherapie wordt niet toegekomen. De bijwerkingen die verzoekster heeft ervaren bij de alternatieven die zij wel heeft geprobeerd zijn bijwerkingen die kenmerkend zijn voor methylfenidaat en kunnen daarom ook optreden bij het magistraal bereide geneesmiddel. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken