Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202001799

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202001799

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021

Er is niet gebleken dat een aanvraag voor een knieoperatie is ingediend. Daarom is geen sprake van verwijtbaar handelen of nalaten van de zorgverzekeraar en wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

Verzoeker stelt dat de zorgverzekeraar in 2018 ten onrechte een aanvraag voor een operatie aan zijn rechterknie heeft afgewezen. Hierdoor heeft hij niet meer kunnen werken. Als gevolg hiervan had hij geen inkomsten en heeft hij schulden gemaakt. Daarom vordert hij een schadevergoeding van € 100.000,--. De zorgverzekeraar voert aan dat hij geen aanvraag heeft ontvangen en deze dus ook niet heeft afgewezen.
De commissie overweegt dat niet is gebleken dat een aanvraag voor de operatie is ingediend. Er kan daarom geen sprake zijn van het ten onrechte afwijzen. De door verzoeker misgelopen inkomsten als gevolg van zijn knieklachten en de in verband hiermee opgebouwde schulden, zijn niet het gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de zorgverzekeraar of het gevolg van diens (onrechtmatig) handelen of nalaten. Het verzoek wordt om die reden afgewezen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken