Bindend advies GcZ, 27 december 2023, SKGZ202202377

Bindend advies GcZ, 27 december 2023, SKGZ202202377

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 december 2023
Datum publicatie: 8 januari 2024

Niet gebleken is dat de ziektekostenverzekeraar (bijzondere) persoonsgegevens onrechtmatig heeft (door)verwerkt.

Verzoekster heeft aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar de (bijzondere) persoonsgegevens van haar en haar minderjarige zoon onrechtmatig heeft verwerkt. Zij wil hiervoor excuses ontvangen en zij vordert dat FortaGroep B.V. met terugwerkende kracht de toegang tot VECOZO wordt ontzegd. De ziektekostenverzekeraar dient alle van FortaGroep B.V. ontvangen declaraties uit zijn digitale systemen te verwijderen en haar het entreegeld te vergoeden.
De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat de huisarts ervoor heeft gekozen de declaraties van de modules via FortaGroep B.V. te laten verlopen. Hierbij zijn geen medische gegevens van verzoekster en haar zoon uitgewisseld. Er is niet gehandeld in strijd met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
De commissie overweegt dat uit de door verzoekster overgelegde stukken blijkt dat op kwartaalbasis de ‘Module praktijkondersteuning GGZ’ en ‘Innovatie module POH-GGZ’ zijn gedeclareerd. Deze modules mogen door de huisarts in rekening worden gebracht voor elke in de praktijk ingeschreven patiënt. In dit geval heeft de huisarts het declareren van de modules bij de ziektekostenverzekeraar uitbesteed aan FortaGroep B.V.. Welke gegevens de huisarts in dat verband heeft aangeleverd moet in het midden blijven, omdat verzoekster contact met de huisarts heeft verboden. De ziektekostenverzekeraar heeft toegelicht dat voor het declareren van de modules gebruik wordt gemaakt van door de huisarts aangeleverde, versleutelde bestanden. Dat FortaGroep B.V. de beschikking had over meer informatie met betrekking tot verzoekster en haar minderjarige zoon is weliswaar gesteld, maar door verzoekster niet aannemelijk gemaakt. De commissie concludeert dat is gedeclareerd op basis van niet tot individuele patiënten van de huisarts herleidbare gegevens. Van onrechtmatige (door)verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens door de ziektekostenverzekeraar is niet gebleken. Het verzoek wordt om die reden dan ook afgewezen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken