Bindend advies GcZ, 27 september 2022, SKGZ202200127

Bindend advies GcZ, 27 september 2022, SKGZ202200127

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 september 2022
Datum publicatie: 29 september 2022

De ziektekostenverzekeraar heeft de hoogte van de vergoeding op de juiste wijze bepaald, en is daarom niet gehouden tot een hogere vergoeding.

Verzoeker bezoekt al enige tijd een oogziekenhuis. De nota's van de controles declareert hij bij de ziektekostenverzekeraar. Tot en met 2019 werden de nota's volledig vergoed, maar met ingang van 2020 past de ziektekostenverzekeraar hierop een korting toe. Verzoeker is van mening dat de nota's volledig dienen te worden vergoed. Hij baseert zich hierbij op artikel 2.2 Bzv, in samenhang met een uitspraak van het CBb. De ziektekostenverzekeraar heeft bij Open DIS-data het betrokken tarief opgevraagd. Dit blijkt lager dan het door hem vergoede bedrag. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De ziektekostenverzekeraar heeft de hoogte van het te vergoeden bedrag op de juiste wijze bepaald. Deze wijze van het bepalen van de vergoeding is niet in strijd met de door verzoeker aangehaalde uitspraak van het CBb.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken