Advies Zorginstituut Nederland,24 december 2019, 2019062592, SKGZ201900777

Advies Zorginstituut Nederland,24 december 2019, 2019062592, SKGZ201900777

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 24 december 2019
Datum publicatie: 20 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10
en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken