Bindend advies GcZ, 16 december 2022, SKGZ202200348

Bindend advies GcZ, 16 december 2022, SKGZ202200348

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 december 2022
Datum publicatie: 16 december 2022

Verzoeker heeft geen aanspraak op fysiotherapie na 23 juni 2021 ten laste van de zorgverzekering. De ziektekostenverzekeraar mocht uitgaan van 24 maart 2021 als startdatum van de behandeling.

Verzoeker heeft een HNP op niveau L3/L4 en kan hier, na eerdere operaties, niet meer aan geopereerd worden. Hij bezoekt de fysiotherapeut tweemaal per week, met ingang van 24 maart 2021, nadat zijn klachten verergerden. Verzoeker vordert vergoeding van de noodzakelijke behandelingen fysiotherapie onderscheidenlijk vergoeding van 13 behandelingen in 2021. Hierbij tekent hij aan dat twee aanvragen zijn zoek geraakt en dat een derde aanvraag op de verkeerde afdeling terecht is gekomen. Was alles goed gegaan, dan waren 13 behandelingen fysiotherapie vergoed ten laste van de zorgverzekering.
De ziektekostenverzekeraar verwijst naar de verzekeringsvoorwaarden en Bijlage 1 Bzv. Er is sprake van een indicatie die aanspraak geeft op fysiotherapie gedurende drie maanden. De startdatum is 24 maart 2021, de datum van de eerste behandeling. De eerste 20 behandelingen vallen niet onder de dekking van de zorgverzekering. Hiervan zijn er 13 vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering; 7 zijn voor rekening van verzoeker gebleven. De 21e behandeling valt buiten de gemachtigde periode, die eindigde op 23 juni 2021.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar is uitgegaan van de juiste indicatie volgens Bijlage 1 Bzv. Deze geeft aanspraak op fysiotherapie gedurende maximaal drie maanden. Terecht is uitgegaan van de startdatum 24 maart 2021. De eerste 20 behandelingen vallen niet onder de dekking van de zorgverzekering. Verzoeker is steeds tweemaal per week behandeld. De 21e en volgende behandelingen vonden plaats na 23 juni 2021 en hoeven daarom niet te worden vergoed. Indien het e-mailbericht van de fysiotherapeut van 31 augustus 2021 wordt beschouwd als een aanvraag - in plaats van de aanvraag van 14 september 2021 waarop een akkoordverklaring voor drie maanden fysiotherapie volgde -, leidt dit niet tot een andere uitkomst. Van een eerdere aanvraag is niet gebleken. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken