Bindend advies GcZ, 24 oktober 2022, SKGZ202200104

Bindend advies GcZ, 24 oktober 2022, SKGZ202200104

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 oktober 2022
Datum publicatie: 31 oktober 2022

De ziektekostenverzekeraar mocht de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering met
ingang van 1 januari 2022 ten nadele van verzoekster wijzigen.

De voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering zijn met ingang van 1 januari 2022
gewijzigd. Op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering bestond aanspraak op vergoeding
van de kosten van 32 behandelingen fysiotherapie per kalenderjaar. Met ingang van 1 januari 2022
bestaat nog slechts aanspraak op 20 behandelingen per kalenderjaar. Voor verzoekster is deze
verlaging niet acceptabel, omdat zij jaarlijks 32 behandelingen nodig heeft. De commissie overweegt
dat het de ziektekostenverzekeraar vrij staat de premie en de voorwaarden van de aanvullende
ziektekostenverzekering eenzijdig te wijzigen, hetzij tussentijds dan wel bij de jaarlijkse prolongatie.
Voorwaarde hierbij is wel dat de verzekeringnemer van de wijziging tijdig kennis heeft kunnen
nemen zodat zij de verzekering kan opzeggen. De ziektekostenverzekeraar heeft aan deze
voorwaarde voldaan en nu verzoekster de verzekering niet heeft beëindigd is zij gebonden aan de
nieuwe voorwaarden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken