Bindend advies GcZ, 16 september 2022, SKGZ202101883

Bindend advies GcZ, 16 september 2022, SKGZ202101883

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2022
Datum publicatie: 16 september 2022

Geen aanspraak op vergoeding facturen verpleging en verzorging.

Verzoekster had van de ziektekostenverzekeraar een akkoordverklaring ontvangen voor zorg in natura voor het jaar 2021. In februari 2021 stapte zij over naar een andere zorgaanbieder, en diende de facturen in bij de ziektekostenverzekeraar. Deze wees vergoeding af omdat de wijkverpleegkundige niet over de juiste AGB-code beschikte. Ook vergoeding vanuit een PGB vv was niet mogelijk.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De wijkverpleegkundige had tot 1 september 2021 alleen een AGB-code voor zorg te verlenen vanuit een PGB vv, en mocht daarom geen zorg in natura leveren. Niet gebleken is dat verzoekster tijdig een (volledige) aanvraag heeft ingediend voor een PGB vv, zodat de zorg evenmin ten laste van een PGB vv kan worden vergoed.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken