Bindend advies GcZ, 25 augustus 2022, SKGZ202102395

Bindend advies GcZ, 25 augustus 2022, SKGZ202102395

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 25 augustus 2022

De ziektekostenverzekeraar heeft procedureel de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij de beoordeling van de aanvraag voor het PGB vv en de afwijzing moet inhoudelijk voor juist worden gehouden.

De ziektekostenverzekeraar heeft de PGB vv-aanvraag van verzoekster afgewezen, omdat de geneeskundige context in het zorgplan onvoldoende is onderbouwd, en volgens hem nog behandelingen kunnen worden ingezet om de zelfredzaamheid te vergroten. De ziektekostenverzekeraar heeft contact opgenomen met de wijkverpleegkundige en hiervan een verslag gemaakt. Hij heeft dit verslag niet met de wijkverpleegkundige gedeeld. Ter zitting is evenwel gebleken dat de wijkverpleegkundige wel in de gelegenheid is gesteld een toelichting te geven op het zorgplan en nadere informatie aan te leveren. Dit heeft geleid tot een aangepast zorgplan. De ziektekostenverzekeraar heeft voldoende onderbouwd waarom ook het aangepaste zorgplan niet volgens het normenkader van de V&VN is opgesteld. Zo is hierin zorg geïndiceerd die niet behoort tot de zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, wordt de geneeskundige context onvoldoende onderbouwd, en blijkt niet dat bij het indiceren alternatieven – zoals de inzet van hulpmiddelen - zijn meegenomen. Dit alles wordt onderschreven door het Zorginstituut in zijn advies aan de commissie. Dit heeft tot gevolg dat de afwijzende beslissing van de ziektekostenverzekeraar zorgvuldig tot stand is gekomen en inhoudelijk voor juist moet worden gehouden. De commissie beslist daarom tot afwijzing van het verzoek.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken