Advies Zorginstituut Nederland, 2 mei 2023, 2022050462, SKGZ202201086

Advies Zorginstituut Nederland, 2 mei 2023, 2022050462, SKGZ202201086

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, oefentherapie, coxartrose heupen, supervisie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6
en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2020 en 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken