Bindend advies GcZ, 2 juni 2022, SKGZ202102271

Bindend advies GcZ, 2 juni 2022, SKGZ202102271

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2022
Datum publicatie: 7 juni 2022

De ziektekostenverzekeraar mocht de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 januari 2022 ten nadele van verzoeker wijzigen.

De voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering zijn met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd. Op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering bestond aanspraak op vergoeding van de kosten van 32 behandelingen fysiotherapie. Met ingang van 1 januari 2022 bestaat nog slechts aanspraak op 20 behandelingen. Verzoeker stelt dat deze verlaging voor hem desastreus is omdat hij 26 behandelingen nodig heeft.
De commissie overweegt dat het de ziektekostenverzekeraar vrij staat de premie en de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig te wijzigen, hetzij tussentijds dan wel bij de jaarlijkse prolongatie. Een voorwaarde hierbij is wel dat de verzekeringnemer van de wijziging tijdig kennis heeft kunnen nemen zodat hij de verzekering kan opzeggen. De ziektekostenverzekeraar heeft aan deze voorwaarde voldaan en nu verzoeker de verzekering niet heeft beëindigd, is hij gebonden aan de nieuwe voorwaarden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken