Bindend advies GcZ, 31 januari 2024, SKGZ202201789

Bindend advies GcZ, 31 januari 2024, SKGZ202201789

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 januari 2024
Datum publicatie: 8 februari 2024

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een tandheelkundige behandeling ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering.

Verzoeker heeft de commissie verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is alsnog toestemming te verlenen voor de aangevraagde tandheelkundige behandeling, ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering.
De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat in het geval van verzoeker geen sprake is van een ‘ongeval’ als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden. Dit omdat het eten van voedsel waardoor gebitsschade ontstaat niet onder de definitie hiervan valt. Daar komt bij dat men, bij het eten van popcorn, redelijkerwijs ervan kan uitgaan dat er af en toe een harde (onvolledig gepofte) maiskorrel tussen zit.
De commissie overweegt dat tussen partijen alleen in geschil is of het eten van popcorn, waardoor de schade aan het gebit van verzoeker onweersproken is ontstaan, is aan te merken als een ‘ongeval’ als bedoeld in de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering. Hiertoe oordeelt de commissie dat geen uitsluiting is opgenomen voor het nuttigen van voedsel zodat dit in beginsel ook de oorzaak kan zijn van een ‘ongeval’. Van ‘onverwacht geweld’ zal bij ‘normaal’ eten en drinken niet snel sprake zijn. Het eten van popcorn valt hiertoe te rekenen. De door verzoeker genoemde omstandigheid dat zich in de popcorn een onvolledig gepofte maiskorrel bevond, maakt niet dat kan worden gesproken van ‘onverwacht geweld’. Het is namelijk een feit van algemene bekendheid dat bij het nuttigen van popcorn rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat zich daartussen een niet goed dan wel onvolledig gepofte maiskorrel bevindt. In dat geval staat vast dat zo’n maiskorrel schade aan het gebit kan veroorzaken.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken