Bindend advies GcZ, 2 augustus 2022, SKGZ202102280

Bindend advies GcZ, 2 augustus 2022, SKGZ202102280

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 2 augustus 2022
Datum publicatie: 4 augustus 2022

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Er is tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt over kwijtschelding van de gestelde betalingsachterstand en verzoekster heeft afgezien van haar vordering tot schadevergoeding. Gelet op de gemaakte afspraken komt de commissie aan een inhoudelijke beoordeling van deze onderdelen niet toe. Onder de gegeven omstandigheden ziet de commissie geen aanleiding het entreegeld aan verzoekster te restitueren.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken