Bindend advies GcZ, 4 juli 2023, SKGZ202201333

Bindend advies GcZ, 4 juli 2023, SKGZ202201333

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023

Verzoeker heeft geen aanspraak op meer behandelingen fysiotherapie. Het betreft geen herstelzorg na COVID-19 en de eerste 20 behandelingen blijven voor zijn rekening.

Verzoeker heeft in 2020 in Spanje COVID-19 doorgemaakt. Hij heeft hiervan klachten overgehouden aan zijn schouder, handen en voeten. In 2022 is hij geopereerd aan zijn hand. De eerste 20 behandelingen fysiotherapie die hiermee verband houden blijven voor zijn rekening, volgens verzoeker ten onrechte. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek de ziektekostenverzekeraar te verplichten deze eerste 20 behandelingen fysiotherapie te vergoeden. Verzoeker heeft 50 behandelingen fysiotherapie vergoed gekregen in het kader van herstelzorg, en nogmaals 50 behandelingen als vervolgbehandeling. Gesteld noch gebleken is dat sprake is geweest van een nieuwe besmetting met COVID-19, zodat de beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van de voorwaarden voor reguliere fysiotherapie. De eerste 20 behandelingen blijven in dat geval voor eigen rekening. De 20 behandelingen waarvoor de aanvullende ziektekostenverzekering dekking biedt, waren reeds door verzoeker gebruikt in verband met de behandeling van zijn schouder.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken