Bindend advies GcZ, 11 maart 2024, SKGZ202202384

Bindend advies GcZ, 11 maart 2024, SKGZ202202384

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

De kosten van het (monitorings)consult bij het B12 Institute moeten eenmalig worden vergoed.

Verzoekster heeft aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de commissie) verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de kosten van een consult bij het B12 Institute in 2022, ten bedrage van € 368,--, te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat de zorg bij het B12 Institute niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, en dat verzoekster niet redelijkerwijs is aangewezen op de behandeling en de consulten bij het B12 Institute. Daarnaast heeft hij zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van doelmatige zorg. De commissie overweegt dat het Zorginstituut in zijn advies aan de commissie tot de conclusie komt dat behandeling - oraal of intramusculair - met vitamine B12 vanwege een vitamine B12 tekort voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Verzoekster is daarnaast redelijkerwijs aangewezen op levenslange behandeling met vitamine B12 injecties. In een aanvullend advies aan de commissie concludeert het Zorginstituut dat verzoekster daarentegen niet redelijkerwijs is aangewezen op (monitorings)consulten bij het B12 Institute. De commissie volgt het Zorginstituut hierin zodat de in het geding zijnde nota voor een consult niet voor vergoeding ten laste van de zorgverzekering in aanmerking komt. Verzoekster heeft aangevoerd dat de kosten van (monitorings)consulten in het verleden wel zijn vergoed en dat de ziektekostenverzekeraar haar had moeten informeren. De commissie overweegt dat het enkele feit dat de ziektekostenverzekeraar eerdere (monitorings)consulten heeft vergoed, niet met zich brengt dat hij ook gehouden is het onderhavige consult te vergoeden, waarbij sprake is van niet onder de dekking van de zorgverzekering vallende zorg. Er kunnen evenwel omstandigheden zijn die aanleiding geven van deze hoofdregel af te wijken. Verzoekster heeft in dit verband gesteld - en de ziektekostenverzekeraar heeft dit niet of onvoldoende weersproken - dat zij eind 2021 telefonisch bij de ziektekostenverzekeraar navraag heeft gedaan naar de vergoeding in 2022, waarbij haar werd bevestigd dat deze zou worden voortgezet, en dat de ziektekostenverzekeraar in januari 2022, na afloop van de door hem getroffen overgangsregeling, nog een (monitorings)consult bij B12 Institute heeft vergoed. Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de kosten van het (monitorings)consult alsnog eenmalig moeten worden vergoed. De commissie wijst het verzoek toe.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken