Bindend advies GcZ, 11 maart 2024, SKGZ202201695

Bindend advies GcZ, 11 maart 2024, SKGZ202201695

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de B12-injecties, omdat zij niet redelijkerwijs is aangewezen op behandeling met dit middel. Zij heeft ook geen aanspraak op vergoeding van het consult bij het B12 Institute.

Verzoekster is onder behandeling bij het B12 Institute. In het kader van deze behandeling gebruikt zij vitamine B12-injecties, die zij zelf toedient. Zij stelt dat voor de diagnostiek, vooral bij jongeren tot 20 jaar, niet alleen moet worden getest, maar ook moet worden gekeken naar de symptomen – zoals neurologische problemen - en een eventueel B12 tekort in de familie. De waarden voor homocysteïne, ferritine en foliumzuur liggen bij kinderen anders dan bij volwassenen.
De ziektekostenverzekeraar wil de kosten van een consult en van de B12-injecties in 2022 niet vergoeden, omdat de behandeling niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Verder stelt de ziektekostenverzekeraar dat een B12 tekort bij verzoekster niet is aangetoond. Om hem moverende redenen is hij wel bereid de kosten van de B12-injecties in 2021 alsnog te vergoeden.
De commissie concludeert, gehoord het advies van het Zorginstituut, dat verzoekster niet redelijkerwijs is aangewezen op behandeling met B12-injecties en dat zij tevens geen aanspraak heeft op vergoeding van het consult bij het B12 Institute. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken