Bindend advies GcZ, 22 januari 2021, SKGZ202001426

Bindend advies GcZ, 22 januari 2021, SKGZ202001426

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021

De zorgverzekeraar heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar vermoede declaratiefraude.

Verzoeker heeft bij de zorgverzekeraar melding gemaakt van vermoede declaratiefraude. Volgens hem zijn ten onrechte zorgkosten gedeclareerd door een thuiszorgorganisatie voor een intakegesprek op 30 september 2019, omdat deze niet op die dag heeft plaatsgevonden. Verzoeker heeft als onderbouwing van dit standpunt stukken en verklaringen overgelegd. De zorgverzekeraar achtte deze stukken onvoldoende en is op basis van een telefoongesprek met, en een activiteitenoverzicht van de thuiszorgorganisatie tot de conclusie gekomen dat de declaratie rechtmatig was. De commissie beslist dat de zorgverzekeraar op basis hiervan in redelijkheid niet tot zijn conclusie kon komen en dat het op zijn weg had gelegen nader onderzoek te doen. De zorgverzekeraar kon echter wel in redelijkheid tot de conclusie komen dat de declaratie correct was, omdat in september 2019 ook andere zorgactiviteiten hadden plaatsgevonden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken