Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202002272

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202002272

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021

Vanwege een ontstane betalingsachterstand heeft de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekering van verzoeker met ingang van 1 mei 2020 beëindigd. In het kader van de bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen heeft de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekering van verzoeker uit coulance met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 hersteld. Nadien heeft de ziektekostenverzekeraar bij verzoeker de vanaf deze datum voor de aanvullende ziektekostenverzekering verschuldigde premie in rekening gebracht. Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar verzocht deze premie te verrekenen met de door hem gemaakte kosten van rechtsbijstand. Verzoeker vraagt de commissie om te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker een materiële en immateriële schadevergoeding moet toekennen.
De commissie wijst het verzoek af. Er was per 1 mei 2020 sprake van een betalingsachterstand en het stond de ziektekostenverzekeraar daarom vrij de aanvullende ziektekostenverzekering te beëindigen. Dat hij deze verzekering nadien uit coulance heeft hersteld, maakt niet dat verzoeker aanspraak heeft op vergoeding van de gemaakte kosten van rechtsbijstand, zodat verrekening van deze kosten met de achterstallige premie niet aan de orde is.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken