Bindend advies GcZ,22augustus 2022, SKGZ202200045

Bindend advies GcZ,22augustus 2022, SKGZ202200045

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 augustus 2022
Datum publicatie: 22 augustus 2022

Verzoeker komt niet in aanmerking voor restitutie van 40% van de betaalde premie over de jaren 2020, 2021 en 2022. De overeengekomen premie vormt een gegeven.

Verzoeker stelt dat de ziektekostenverzekeraar de op hem rustende zorgplicht heeft geschonden. Mede door de Covid-19 pandemie zijn noodzakelijke operaties uitgesteld en is er een tekort aan zorgcapaciteit. De commissie overweegt dat de zorgplicht pas aan de orde is als het verzekerde risico zich voordoet. Door verzoeker is noch gesteld noch is anderszins gebleken dat hiervan in 2020, 2021 of 2022 sprake is geweest. Niet-nakoming van de wettelijke zorgplicht is derhalve niet aan de orde. Niet is gebleken dat het uitstellen van operaties, het gestelde tekort aan IC-bedden, de overschrijding van de Treeknormen en de niet toereikende zorgcapaciteit verzoeker persoonlijk hebben getroffen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken