Bindend advies GcZ, 28 september 2022, SKGZ202200627

Bindend advies GcZ, 28 september 2022, SKGZ202200627

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 september 2022
Datum publicatie: 30 september 2022

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) voor wondbehandeling bij de ziekte van Buerger is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoeker is gediagnosticeerd met de ziekte van Buerger. Dit heeft in 2020 geleid tot amputatie van drie tenen links en één teen rechts. Ondanks gebruik van diverse medicatie resteert een niet-genezende wond aan de linkervoet. Verzoeker heeft verschillende wondbehandelingen geprobeerd, maar geen daarvan heeft effectief gewerkt. Volgens zijn behandelend vaatchirurg is hyperbare zuurstoftherapie (hierna: HBOT) zijn laatste redmiddel. De ziektekostenverzekeraar heeft de hiertoe ingediende aanvraag afgewezen omdat de behandeling bij deze indicatie niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
De commissie beslist dat verzoeker geen aanspraak heeft op hyperbare zuurstoftherapie. Dit omdat deze therapie voor wondbehandeling bij de ziekte van Buerger geen zorg is conform de stand van de wetenschap en praktijk, en daarmee geen verzekerde prestatie onder de zorgverzekering. De commissie volgt hiermee het advies van het Zorginstituut.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken