Bindend advies GcZ, 23 januari 2024, SKGZ202302260

Bindend advies GcZ, 23 januari 2024, SKGZ202302260

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 januari 2024
Datum publicatie: 31 januari 2024

De ziektekostenverzekeraar heeft zich voldoende ingespannen om na te gaan of de nota van de diëtiste te hoog was. De ziektekostenverzekeraar heeft niet gehandeld in strijd met de AVG.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te bepalen dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar zich onvoldoende heeft ingespannen om na te gaan of de nota van de diëtiste niet te hoog is, en dat hij daarom is gehouden een bedrag van
€ 52,50 voor teveel ingehouden verplicht eigen risico 2022 aan verzoekster te vergoeden; en
(ii) de ziektekostenverzekeraar heeft gehandeld in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is het volgens verzoekster in strijd met de fatsoens- en ethische normen dat de ziektekostenverzekeraar haar gemachtigde (i.e. haar zoon) een contactverbod heeft opgelegd.
De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard dat de declaratie van de diëtiste terecht is verrekend met het verplicht eigen risico 2022 en dat hij niet heeft gehandeld in strijd met de AVG. Verder heeft hij toegelicht waarom hij niet langer met de gemachtigde van verzoekster wenst te communiceren.
De commissie stelt voorop dat zij niet bevoegd is te oordelen over de juistheid van de door de zorgaanbieder rechtstreeks ingediende declaratie. De zorgaanbieder heeft volgens de ziektekostenverzekeraar verklaard dat in het geval van verzoekster een onderzoek is uitgevoerd, een verslag is gemaakt en naderhand een behandelverslag is opgesteld. Volgens de zorgaanbieder heeft zij anderhalf uur besteed aan verzoekster. Het gedeclareerde bedrag van € 105,-- is daarmee in overeenstemming. De commissie kan de ziektekostenverzekeraar volgen in zijn beslissing de declaratie te vergoeden ten laste van de zorgverzekering en voornoemd bedrag te verrekenen met het op dat moment nog openstaande verplicht eigen risico 2022 van verzoekster. Indien verzoekster van mening is dat de declaratie te hoog is, dient zij zich te wenden tot de zorgaanbieder, met wie zij een behandelovereenkomst is aangegaan. De commissie oordeelt verder dat de ziektekostenverzekeraar niet heeft gehandeld in strijd met de AVG, en dat hij mocht besluiten dat de communicatie met de gemachtigde van verzoekster uitsluitend via een aangewezen contactpersoon moest lopen. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken