Bindend advies GcZ, 30 april 2024, SKGZ202302800

Bindend advies GcZ, 30 april 2024, SKGZ202302800

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 april 2024
Datum publicatie: 6 mei 2024

Het aantal toegekende uren PGB en de ingangsdatum zijn op de juiste manier door de ziektekostenverzekeraar bepaald.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is haar alsnog een PGB vv op basis van 11 uren en 5 minuten Persoonlijke Verzorging toe te kennen en de ingangsdatum van het PGB vv te bepalen op 3 juni 2023. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat verzoekster aanspraak heeft op een PGB vv op basis van 9 uren en 20 minuten Persoonlijke Verzorging per week voor de periode van 20 april 2023 tot en met 5 april 2024.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar naar aanleiding van de gestelde indicatie contact heeft opgenomen met de indicerend wijkverpleegkundige, waarna deze de indicatie heeft verlaagd naar 9 uren en 20 minuten Persoonlijke Verzorging. De nieuw gestelde indicatie is bepalend voor het aantal door de ziektekostenverzekeraar toe te kennen uren. Hij kan niet meer uren toekennen dan - na aanpassing door en met instemming van de indicerend wijkverpleegkundige - zijn geïndiceerd. Indien verzoekster het oneens is met de laatst gestelde indicatie, kan zij zich wenden tot de indicerend wijkverpleegkundige en/of een andere wijkverpleegkundige vragen een nieuwe indicatie te stellen. Met betrekking tot de ingangsdatum van het PGB vv geldt dat een aanvraag is gedaan
met een ingangsdatum van 6 april 2023. Deze aanvraag is op 20 april 2023 door de ziektekostenverzekeraar ontvangen. Gelet op artikel 6, eerste lid, van het reglement, is de ingangsdatum van het PGB vv de datum waarop de complete aanvraag is ontvangen. Een nieuw gestelde indicatie vervangt een eerdere indicatie, ook als de einddatum hiervan nog niet was bereikt, en die eerdere indicatie eventueel zag op een groter aantal uren. Daarom is de door de ziektekostenverzekeraar bij de toekenning van het PGB vv bepaalde ingangsdatum van 20 april 2023 juist. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken