Bindend advies GcZ, 11 mei 2023, SKGZ202201308

Bindend advies GcZ, 11 mei 2023, SKGZ202201308

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2023
Datum publicatie: 12 mei 2023

Terugvordering PGB vv van € 22.064,82 terecht. Verzoekster is meerdere verplichtingen uit het reglement niet nagekomen.

Verzoekster ontvangt sinds 3 april 2020 van de ziektekostenverzekeraar een PGB vv. In 2021 vond een dossiercontrole plaats, op basis waarvan de ziektekostenverzekeraar heeft besloten het PGB vv met terugwerkende kracht in te trekken en het uitgekeerde bedrag terug te vorderen. De ziektekostenverzekeraar heeft in dit verband aangevoerd dat het dossier van verzoekster niet compleet was. De in het kader van de controle gestuurde zorgovereenkomst is te laat, nadat de zorg reeds was aangevangen, getekend. Bovendien zou er sprake moeten zijn van twee zorgovereenkomsten, aangezien verzoekster zorg heeft betrokken van twee verschillende zorgverleners. De commissie volgt de ziektekostenverzekeraar in deze stelling.
Uit de stukken blijkt dat in eerste instantie sprake was van twee zorgverleners, en later van één. De zorgovereenkomsten die zich in het dossier bevinden zijn pas in een zeer laat stadium getekend, zodat verzoekster over een aanzienlijke periode zorg geleverd kreeg zonder dat hier een geldige zorgovereenkomst aan ten grondslag lag. Dat zij deze overeenkomsten niet eerder kon sluiten, acht de commissie niet aannemelijk. Ook de stelling van de ziektekostenverzekeraar dat nog bancaire betaalbewijzen en declaraties ontbreken treft doel. Deze stukken zijn diverse keren opgevraagd, maar ook in de onderhavige procedure niet alle door verzoekster aangeleverd. Tot slot is gebleken dat het beheer in eerste instantie niet is uitgevoerd door verzoekster, maar door een rechtspersoon van de zorgverlener, en dat dit niet is gecommuniceerd aan de ziektekostenverzekeraar, terwijl dit een grond was het PGB vv te weigeren. De ziektekostenverzekeraar mocht onder deze omstandigheden op basis van artikel 11 van het reglement, besluiten het PGB vv met terugwerkende kracht in te trekken en het bedrag van € 22.064,82 van verzoekster terug te vorderen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken