Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202200431

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202200431

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 14 maart 2023

Bij verzoeker is niet te veel eigen risico in rekening gebracht; de hoogte van de betalingsachterstand is door de zorgverzekeraar juist vastgesteld.

Volgens verzoeker heeft de zorgverzekeraar de hoogte van de betalingsachterstand niet juist vastgesteld. Zo heeft de zorgverzekeraar onder andere meer eigen risico in rekening gebracht dan wettelijk is toegestaan.
De commissie deelt het standpunt van verzoeker niet. De zorgverzekeraar heeft zowel een financieel overzicht als een overzicht van alle zorgkosten overgelegd. Uit deze overzichten blijkt niet dat bij verzoeker meer eigen risico in rekening is gebracht dan wettelijk was toegestaan. Daarnaast heeft verzoeker niet aannemelijk gemaakt dat hij meer of andere betalingen heeft gedaan dan die in het financieel overzicht zijn vermeld. De commissie acht dit overzicht daarom juist en wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken