Geplande zorg in het buitenland

Geplande zorg in het buitenland

Verdiepende informatie over geplande zorg in het buitenland

Wil je meer weten over vergoedingen voor geplande zorg in het buitenland? We geven je hier uitleg

Het Nederlandse basispakket heeft werelddekking. Dat betekent dat je onder voorwaarden geplande zorg in het buitenland vergoed krijgt. Het gaat om zorg waarvoor je een afspraak hebt gemaakt. Bijvoorbeeld omdat de wachtlijst in het buitenland korter is. De zorgverzekeraar vergoedt een geplande behandeling in het buitenland soms wel, soms deels en soms niet. Voor de vergoeding zijn veel regels en voorwaarden. Je leest er hier meer over.


Vergoeding voor geplande zorg in het buitenland vanuit het basispakket

Geplande zorg in het buitenland is zorg waarvoor je vooraf een afspraak hebt gemaakt. Voor deze zorg kun je een vergoeding krijgen vanuit het basispakket. De zorgverzekeraar vergoedt niet alle geplande buitenlandse zorg. En soms krijg je maar een deel vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals vooraf om toestemming vragen. Stuur je zorgverzekeraar vooraf een overzicht van de kosten, het behandelplan en de verwijzing van je (huis)arts. Laat je goed informeren door je zorgverzekeraar over de hoogte van de maximale vergoeding.

Geplande zorg binnen Europa: met het S2-formulier

De zorg is verzekerd volgens het Nederlandse basispakket en je hebt deze zorg echt nodig, maar de zorg is in Nederland niet of niet op tijd beschikbaar. Bijvoorbeeld als er lange wachtlijsten zijn. Dan moet de zorgverzekeraar toestemming geven voor behandeling in een land dat lid is van de Europese Unie. Of voor behandeling in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Daarvoor geeft de zorgverzekeraar je een S2-formulier. Je krijgt dan een vergoeding volgens de regels van het land waarin je de zorg ontvangt, dus alsof je in dat land bent verzekerd. De vergoeding kan hoger zijn dan wanneer je je zorg vergoed krijgt via het Nederlandse basispakket. En het is handig dat de buitenlandse zorgverlener een declaratie kan indienen in zijn eigen land. Maar sommige kosten zijn niet gedekt, zoals voor een éénpersoons of tweepersoons kamer.

Soms betaal je met een S2-formulier de kosten toch (voor een deel) zelf. Dan kun je in het buitenland om vergoeding vragen. Of bij je eigen zorgverzekeraar. De vergoeding is dan volgens het tarief in het land waar je de zorg hebt ontvangen. Soms heb je recht op een aanvullende vergoeding, tot het Nederlandse tarief.

Heb je geen S2-formulier en is toestemming niet nodig?

Ga je zonder S2-formulier voor een zorgbehandeling naar een ander EU-land, of naar Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein? En heb je daar geen toestemming voor nodig volgens de verzekeringsvoorwaarden? Dan krijg je volgens de Europese Patiëntenrichtlijn een vergoeding op basis van het Nederlandse tarief. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Geplande zorg buiten Europa

Voor geplande zorg in landen buiten Europa krijg je alleen een vergoeding als de kosten onder het basispakket vallen. Dus bijvoorbeeld niet voor experimentele zorg in de Verenigde Staten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, zijn er aan aantal voorwaarden:

  • Het moet gaan om zorg zoals een (huis)arts of specialist die ‘pleegt te bieden’.
  • De behandeling moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.
  • Er moet een medische indicatie zijn voor de gewenste zorgbehandeling.
  • De zorg in het buitenland moet doelmatig zijn.
  • Er is toestemming vooraf van de zorgverzekeraar en een verwijzing van een (huis)arts.

Informeer altijd vooraf naar de hoogte van de vergoeding. Het Nederlandse tarief dekt namelijk niet altijd alle kosten. Soms mag de zorgverzekeraar de hoogte van de vergoeding zelf bepalen. Ook kan de zorgverzekeraar de vergoeding beperken tot het bedrag dat ‘redelijk passend’ is voor de Nederlandse situatie. Het verschil betaal je zelf.

Bijkomende kosten: een vertaling van buitenlandse nota’s

De zorgverzekeraar zet in zijn voorwaarden in welke taal buitenlandse nota’s moeten zijn opgesteld. Vraag naar nota’s in de juiste taal bij de buitenlandse zorgverlener. Als de nota toch in een andere taal is opgesteld, kan de zorgverzekeraar vragen om een vertaling door een beëdigd vertaler. De kosten hiervoor betaal je zelf.

Aanvullende vergoeding vanuit het basispakket

Soms is een aanvullende vergoeding mogelijk vanuit het basispakket voor bepaalde (medische) kosten. Maar alleen als die kosten onder de dekking van het Nederlandse basispakket vallen. Kosten voor een verblijf in een éénpersoons of tweepersoons kamer vallen daar niet onder. Ook moet het Nederlandse tarief ruimte bieden voor een aanvulling.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Bijvoorbeeld omdat er toch nog iets onduidelijk is en je wilt weten hoe het zit met de vergoeding. Of omdat je een brief of een afwijzing hebt gekregen van je zorgverzekeraar. Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Box icon

Buitenland, Europees recht

De zorgverzekering geldt in de hele wereld. De zorgkosten kunnen in het buitenland hoger zijn. Of (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Een Europese verordening en de Europese patiëntenrichtlijn geven extra regels voor de vergoeding.

...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 3 juni 2024, SKGZ202301481

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar de kosten die verband houden met de behandeling van erflater in Tun...

Buitenland, Europees recht, Medisch-specialistische zorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2024
Datum publicatie: 14 juni 2024
Bindend advies GcZ, 24 mei 2024, SKGZ202302805

Verzoeker heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding ter zake van de in Oostenrijk gemaakte kosten van helikoptervervoer.

Buitenland, Europees recht, Vervoer
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2024
Datum publicatie: 30 mei 2024
Bindend advies GcZ, 16 mei 2024, SKGZ202300999

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de zorgverzekeraar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 de kosten van de behandeling ...

Buitenland, Europees recht, GGZ, psychologische zorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 16 mei 2024
Datum publicatie: 23 mei 2024
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Consumentenbond

Algemene informatie voor consumenten die voor een zorgbehandeling naar het buitenland willen gaan.

CAK

Algemene informatie voor consumenten die voor een zorgbehandeling naar het buitenland willen gaan.