Welkom bij de SKGZ

Ik heb een klacht over mijn zorgverzekeraar

Kom je er met de zorgverzekeraar niet uit? Wij behandelen je klacht onafhankelijk en deskundig.

Ik wil een klacht indienen

Sneltest

Kijk of wij jou kunnen helpen bij je klacht.

Doe de sneltest

Wij zijn de SKGZ

Voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting

Soms hebben consument en zorgverzekeraar een verschil van mening. Bijvoorbeeld over de vergoeding van een behandeling, het betalen van de zorgpremie of het gebruik van hulpmiddelen. Als zij er samen niet uitkomen, helpt de SKGZ ze op weg. Dit doen wij door voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting. Vaak probeert eerst onze Ombudsman Zorgverzekeringen gratis een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen voor een beperkt bedrag van €37,00 een bindend advies geven. Deze commissie is een makkelijk en goedkoper alternatief voor een rechter. De SKGZ is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor de zorgverzekeringen.

Uitgelicht thema

Overstappen

Nieuwe zorgpolis in november

  • Andere zorgpolis kiezen?
  • Tijdig opzeggen!
Lees meer thema icon
Uitgelicht artikel

Jaarverslag 2021 SKGZ

In 2021 kwamen er in totaal 2.410 klachten binnen. Ook hebben we 3.833 mensen bereikt met voorlichting en training door de Zorgverzekeringslijn. We vinden het belangrijk dat ook in 2022 consumenten de SKGZ weten te vinden als zij een p

Lees het hele artikel

Feiten en cijfers 2020

2.661

Ontvangen dossiers

2.625

Bemiddelresultaten

357

Uitspraken

4.881

Mensen bereikt met
voorlichting door
Zorgverzekeringslijn