Bindend advies GcZ, 17 mei 2024, SKGZ202303058

Bindend advies GcZ, 17 mei 2024, SKGZ202303058

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 mei 2024
Datum publicatie: 23 mei 2024

Als uit een eerdere punctie nog embryo's beschikbaar zijn, is het starten van een nieuwe ICSI-poging geen verzekerde zorg.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is haar de kosten van de tweede ICSI-behandeling te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat alleen als terugplaatsing van alle beschikbare embryo's niet heeft geleid tot een doorgaande zwangerschap, een ICSI-poging stopt. Pas daarna kan een volgende poging voor vergoeding in aanmerking komen. De commissie overweegt dat, gelet op het advies van het Zorginstituut van 23 januari 2024, van een nieuwe ICSI-poging pas sprake kan zijn nadat een doorgaande zwangerschap is ontstaan uit de eerste poging dan wel nadat alle, naar aanleiding van een punctie beschikbare embryo's zijn teruggeplaatst en dit niet heeft geleid tot een doorgaande zwangerschap. Als uit de eerdere punctie nog embryo's beschikbaar zijn, is het starten van een nieuwe ICSI-poging geen verzekerde zorg. Het Zorginstituut licht toe dat de reden hiervan is dat niet onnodig embryo's ontstaan en ongebruikt blijven. Ook wordt op deze wijze voorkomen dat vrouwen onnodig worden blootgesteld aan hormonale stimulatie en punctie. De commissie ziet in de argumenten van verzoekster geen aanleiding van het advies van het Zorginstituut af te wijken en maakt de conclusie hiervan tot de hare. De commissie overweegt verder dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is verzoekster aan de voorwaarden voor IVF/ICSI te houden. Met het oog op het vergroten van de slagingskans was er geen noodzaak de tweede punctie eerder uit te voeren. Ook is niet objectiveerbaar dat door die keuze meer of beter geschikte eicellen, en na bevruchting embryo’s, zijn verkregen. Dit leidt ertoe dat het verzoek moet worden afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken