Bindend advies GcZ, 14 december 2022, SKGZ202200481

Bindend advies GcZ, 14 december 2022, SKGZ202200481

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2022
Datum publicatie: 15 december 2022

Aanbrengen implantaat door kaakchirurg. De ziektekostenverzekeraar heeft de bijkomende kosten vergoed ten laste van de verkeerde verzekering en ten onrechte met het eigen risico verrekend. Lopende de procedure heeft hij dit hersteld. Verzoekster heeft vervolgens een schadevergoeding gevorderd. De gevorderde immateriële schadevergoeding van € 250,-- en de vergoeding voor de tijdsbesteding van de echtgenoot van verzoekster van € 520,-- worden afgewezen. De ziektekostenverzekeraar moet wel het entreegeld van € 37,-- aan verzoekster vergoeden.

Verzoekster heeft in 2021 een tandheelkundig implantaat laten aanbrengen door de kaakchirurg. De ziektekostenverzekeraar heeft alleen de kosten van het aanbrengen van het implantaat vergoed ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering. De bijkomende kosten heeft hij vergoed ten laste van de zorgverzekering, waarna hij deze heeft verrekend met het verplicht eigen risico. Verzoekster is van mening dat alle kosten van de kaakchirurg ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering moeten worden vergoed en zij heeft de ziektekostenverzekeraar bij herhaling hierop gewezen.
De commissie stelt vast dat als iemand zich tot de kaakchirurg wendt voor een behandeling die niet onder de dekking van de zorgverzekering valt - zoals het aanbrengen van een implantaat - ook de bijkomende kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. De ziektekostenverzekeraar heeft zijn standpunt op dit punt pas bijgesteld na het uitbrengen van het voorlopige advies door het Zorginstituut. Vervolgens heeft verzoekster een vordering tot schadevergoeding ingesteld. De commissie wijst de gevorderde immateriële schadevergoeding af op grond van het Reglement. De gevorderde € 520,-- voor de tijdsbesteding van de echtgenoot van verzoekster aan de onderhavige kwestie wordt afgewezen, omdat geen sprake is van gemaakte kosten of geleden schade. Daarnaast is er geen deugdelijke onderbouwing voor het door haar gevorderde bedrag en het door haar gekozen uurtarief. De commissie acht wel termen aanwezig voor vergoeding van het door verzoekster betaalde entreegeld van € 37,--.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken