Advies Zorginstituut Nederland, 30 augustus 2022, 2022030132, SKGZ202200481

Advies Zorginstituut Nederland, 30 augustus 2022, 2022030132, SKGZ202200481

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 30 augustus 2022
Datum publicatie: 15 december 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, kaakchirurg, implantaatbehandeling, bijkomende kosten, eigen risico,
schadevergoeding
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 6:96 BW.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken