Bindend advies GcZ, 17 mei 2022, SKGZ202100984

Bindend advies GcZ, 17 mei 2022, SKGZ202100984

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 17 mei 2022
Datum publicatie : 18 mei 2022

Photodynamische Therapie (PDT) bij hilair cholangiocarcinoom voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Geen vergoeding op basis van Vo.nr. 883/2004 of op grond van de zorgverzekering.

Erflaatster had een galwegcarcinoom, waarvoor zij in Duitsland met PDT is behandeld. De zorgverzekeraar heeft vergoeding van de kosten hiervan afgewezen. Het Zorginstituut adviseert tot gedeeltelijke toewijzing van het verzoek. De behandeling met PDT is volgens het Zorginstituut niet conform de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee geen verzekerde prestatie. De behandelingen in verband met complicaties in april 2020 komen daarentegen wel voor vergoeding in aanmerking. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut en maakt de conclusie hiervan tot de hare. Dit betekent dat de verordening buiten toepassing blijft en dat de kosten van PDT evenmin kunnen worden vergoed ten laste van de zorgverzekering. Anders is dit voor de zorg in verband met de complicaties in april 2020. De kosten hiervan komen voor vergoeding ten laste van de zorgverzekering in aanmerking, en met inachtneming van hetgeen hierin is bepaald ten aanzien van de hoogte van het te vergoeden bedrag. Wat is aangevoerd door verzoeker kan niet leiden tot een ander oordeel.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken