Bindend advies GcZ, 18 november 2022, SKGZ202200244

Bindend advies GcZ, 18 november 2022, SKGZ202200244

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 november 2022
Datum publicatie: 21 november 2022

De ziektekostenverzekeraar heeft niet de nodige zorgvuldigheid betracht bij de
gedeeltelijke afwijzing van de declaraties van de thuiszorginstelling, en moet deze daarom
alsnog volledig vergoeden.

Verzoekster ontvangt al enkele jaren verpleging en persoonlijke verzorging van een
thuiszorginstelling, die de kosten daarvan rechtstreeks bij de ziektekostenverzekeraar
declareert. In 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar na een steekproef besloten deze
declaraties niet te vergoeden. De thuiszorgorganisatie is hierop een rechtszaak gestart,
waarop de ziektekostenverzekeraar heeft besloten dat een bedrag van € 14.286,72 voor
vergoeding in aanmerking komt. Over het restant van € 1.487,84 heeft verzoekster een
geschil voorgelegd bij de commissie.
De commissie beslist tot toewijzing van het verzoek. De ziektekostenverzekeraar heeft
ondanks herhaalde verzoeken daartoe niet toegelicht welk deel van de zorg hij heeft
toegekend, en welk deel niet. Hij heeft hiermee niet de zorgvuldigheid betracht die van
hem mag worden verwacht, zodat hij gehouden is ook het bedrag van € 1.487,84 te
vergoeden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken