Advies Zorginstituut Nederland,14 juli 2022, 2022020238, SKGZ202200244

Advies Zorginstituut Nederland,14 juli 2022, 2022020238, SKGZ202200244

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 juli 2022
Datum publicatie: 21 november 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, zorg in natura, ondoelmatige zorg,
terugvordering van thuiszorgorganisatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken