Bindend advies GcZ, 20 januari 2021, SKGZ202000134

Bindend advies GcZ, 20 januari 2021, SKGZ202000134

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021

De stelplicht en de bewijslast dat een behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk berust bij een verzekerde.

Verzoekster heeft gevraagd de onderzoeken en behandeling door prof. dr. De Meirleir, te vergoeden. Prof. dr. De Meirleir heeft verklaard dat verzoekster lijdt aan post-Lyme Disease en S.I.B.O. (small intestine bowel overgrowth) met systemische klachten als gevolg van LPS (lipopolysacchariden).
Uit de conclusie van het Zorginstituut volgt dat onvoldoende (medische) informatie beschikbaar is om te kunnen beoordelen of de door prof. dr. De Meirleir uitgevoerde onderzoeken en behandeling bij de gegeven indicaties voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Uit een arrest van de Hoge Raad volgt dat het aan de verzekerde is aan te tonen dat de gevraagde behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Omdat verzoekster hierin niet in is geslaagd mocht de ziektekostenverzekeraar vergoeding weigeren.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken