Bindend advies GcZ, 5 april 2024, SKGZ202302360

Bindend advies GcZ, 5 april 2024, SKGZ202302360

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 april 2024
Datum publicatie: 10 april 2024

De zorgverzekeraar heeft in redelijkheid kunnen besluiten verzoekster op gronden van doelmatigheid geen badprothese te verstrekken.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de zorgverzekeraar gehouden is haar een badprothese te verstrekken. Zij kan deze gebruiken tijdens het douchen en bezoek aan het strand of zwembad. De zorgverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat hij van oordeel is dat een badprothese in de situatie van verzoekster niet doelmatig is. Verzoekster beschikt over een adequate reguliere prothese; een badprothese zal onvoldoende meerwaarde hebben.
De commissie overweegt dat zij de wens van verzoekster voor een badprothese begrijpt, aangezien dit haar kwaliteit van leven zal verbeteren. Het is echter aan de zorgverzekeraar de doelmatigheid van een verstrekking te beoordelen. De zorgverzekeraar heeft naar het oordeel van de commissie voldoende gemotiveerd waarom hij van mening is dat een badprothese in de situatie van verzoekster niet doelmatig is. Hij heeft hierbij ook zorginhoudelijke overwegingen betrokken. De zorgverzekeraar heeft aldus in redelijkheid tot zijn afwijzende beslissing kunnen komen. De commissie beslist daarom tot afwijzing van het verzoek.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken