Bindend advies GcZ, 30 december 2021, SKGZ202101523

Bindend advies GcZ, 30 december 2021, SKGZ202101523

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 30 december 2021
Datum publicatie: 6 januari 2022

Post niet gestuurd naar de bij de ziektekostenverzekeraar bekende bewindvoerder; zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering door deze ten onrechte beëindigd wegens betalingsachterstand.

De ziektekostenverzekeraar heeft de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering van verzoekster en haar partner met ingang van 1 mei 2020 beëindigd. Dit omdat een betalingsachterstand bestond.
In de algemene voorwaarden van de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering is bepaald dat de ziektekostenverzekeraar deze verzekeringen eenzijdig kan beëindigen als sprake is van een betalingsachterstand. Het staat vast dat dit het geval was. Desondanks oordeelt de commissie dat de verzekeringen niet hadden mogen worden beëindigd. Dit omdat de ziektekostenverzekeraar op de hoogte was van het feit dat verzoekster en haar partner onder bewind waren gesteld. Toch heeft de ziektekostenverzekeraar tot 8 maart 2020 de post uitsluitend naar verzoekster gestuurd. Alleen een brief van 8 maart 2020 is aan de bewindvoerder gezonden, en deze brief is niet eenduidig waar het de consequenties van het uitblijven van betaling betreft. Toen van verzoekster vervolgens geen betaling werd ontvangen, zijn de verzekeringen beëindigd. Gelet op de vérstrekkende gevolgen had het op de weg van de ziektekostenverzekeraar gelegen in contact te treden met de bewindvoerder en navraag te doen waarom geen betalingen werden gedaan. Het oordeel van de commissie is dan ook dat de beëindigde verzekeringen met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 moeten worden hersteld.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken