Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202200602

Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202200602

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 september 2022
Datum publicatie: 12 september 2022

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten in het buitenland, en de kosten van prostitutiebezoek aldaar.

In verband met winterjeuk wil verzoeker tijdelijk verblijven in een ander – warm - land. Hij stelt dat er geen alternatief voor hem is en haalt bepalingen aan waaruit hij afleidt dat de kosten moeten worden vergoed. Deze kosten zijn niet expliciet uitgesloten in de verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast is het voor hem noodzakelijk dat hij aldaar geregeld een prostituee bezoekt. Zijn behandelend psychiater kan dit bevestigen. Worden de kosten niet vergoed, dan zal vroeger of later tot euthanasie moeten worden besloten. Verzoeker meent dat hij wordt gediscrimineerd ten opzichte van gehandicapten, vrouwen met een kinderwens en transseksuelen. De ziektekostenverzekeraar stelt zich op het standpunt dat noch in de voorwaarden van de zorgverzekering noch in die van de aanvullende ziektekostenverzekering vergoeding is opgenomen voor de door verzoeker gevorderde kosten.
De commissie stelt vast dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding van de vervoerskosten in aanmerking te komen. Hetzelfde geldt voor de verblijfkosten in het buitenland. Ten aanzien van de kosten van het prostitutiebezoek geldt dat dit geen zorg is zoals de in de Zvw en de hierop gebaseerde uitvoeringsbesluiten genoemde beroepsgroepen die plegen te bieden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken