Bindend advies GcZ, 15 mei 2024, SKGZ202303062

Bindend advies GcZ, 15 mei 2024, SKGZ202303062

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 mei 2024
Datum publicatie: 23 mei 2024

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een WOLK heupairbag.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de zorgverzekeraar gehouden is de kosten van de reeds aangeschafte WOLK heupairbag te vergoeden ten laste van de zorgverzekering. De zorgverzekeraar heeft gesteld dat de kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat een WOLK heupairbag geen verzekerde prestatie vormt onder de zorgverzekering. De commissie overweegt dat uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat hulpmiddelen ter preventie, zoals een WOLK heupairbag, geen deel uitmaken van het basispakket. De WOLK heupairbag kan niet worden gezien als een hulpmiddel dat een gestoorde functie van het bewegingssysteem corrigeert. Dit betekent dat geen sprake is van een verzekerde prestatie op grond van de zorgverzekering en dat verzoeker geen aanspraak heeft op vergoeding van de kosten. De zorgverzekering voorziet voorts niet in de mogelijkheid om niet-verzekerde zorg te vergoeden op basis van bespaarde kosten van wél verzekerde zorg. Van rechtsongelijkheid is geen sprake. De commissie wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken