Niet-Bindend advies GcZ, 7 maart 2022, SKGZ202101538

Niet-Bindend advies GcZ, 7 maart 2022, SKGZ202101538

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 maart 2022
Datum publicatie: 7 maart 2022

De ziektekostenverzekeraar mocht de klassenverzekering van verzoekster met ingang van 1 februari 2022 beëindigen.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvullende ziektekostenverzekering (klassenverzekering) afgesloten. De ziektekostenverzekeraar heeft haar meegedeeld de betreffende verzekering per 1 februari 2022 te beëindigen, omdat deze niet meer kostendekkend is. Verzoekster is het hiermee niet eens omdat zij erg afhankelijk is van deze verzekering en elders geen soortgelijke verzekering kan afsluiten.
De commissie oordeelt dat in de polisvoorwaarden is bepaald dat de verzekering door de ziektekostenverzekeraar kan worden beëindigd in het geval deze stopt met het aanbieden en uitvoeren ervan. Betrokkenen dienen hierover ten minste zes maanden vóór het moment van beëindiging te worden geïnformeerd. In de situatie van verzoekster is aan deze voorwaarden voldaan. Daarom mocht de ziektekostenverzekeraar de klassenverzekering van verzoekster met ingang van 1 februari 2022 beëindigen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken