Bindend advies GcZ, 22 maart 2022, SKGZ202002634

Bindend advies GcZ, 22 maart 2022, SKGZ202002634

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 maart 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022

Gebleken is dat verzoeker ten onrechte een originele nota en de Engelse vertaling hiervan als twee afzonderlijke nota's ter declaratie heeft ingediend. De zorgverzekeraar mocht daarom concluderen dat sprake was van fraude en overgaan tot de door hem getroffen maatregelen.

Verzoeker heeft vier nota's betreffende medische zorg in Turkije ter declaratie ingediend bij de zorgverzekeraar. Verzoeker stelt dat dit vier aparte nota's zijn en dat hij deze alle vier heeft betaald. De zorgverzekeraar heeft onderzoek verricht naar twee van de nota's omdat deze hetzelfde factuurnummer hadden. Uit de informatie van het ziekenhuis blijkt dat het om een originele nota gaat die in het Turks is opgesteld en de Engelse vertaling hiervan. Hetgeen verzoeker heeft aangevoerd om dit te ontkrachten, kan niet overtuigen. Daarom mocht de zorgverzekeraar concluderen dat sprake was van fraude en de bestreden maatregelen treffen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken