Bindend advies GcZ, 15 mei 2023, SKGZ202201985

Bindend advies GcZ, 15 mei 2023, SKGZ202201985

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 mei 2023
Datum publicatie: 15 mei 2023

Verzoeker heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding voor het aanbrengen van een implantaat.

In 2018 is bij verzoeker een implantaat aangebracht. De kosten hiervan zijn toen (deels) vergoed ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering. Na een bacteriële infectie is het implantaat verwijderd en is een nieuw implantaat aangebracht. De kosten van het aanbrengen van het nieuwe implantaat bedragen totaal € 1.909,85. Hiervan is € 102,15 door de ziektekostenverzekeraar vergoed. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat de ziektekostenverzekeraar ook de overige kosten moet vergoeden uit de aanvullende ziektekostenverzekering. Enerzijds omdat indertijd door de vorige tandarts een fout is gemaakt en anderzijds omdat de ziektekostenverzekeraar hem telefonisch heeft toegezegd de kosten te zullen vergoeden.
De commissie overweegt dat op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering geen aanspraak bestaat op verdergaande vergoeding. Dit omdat de maximale vergoeding al aan verzoeker is uitgekeerd. Voor de ziektekostenverzekeraar bestaat anderszins geen verplichting de kosten verder te vergoeden. Dat de ziektekostenverzekeraar een telefonische toezegging heeft gedaan is door verzoeker niet aannemelijk gemaakt. Voorts valt niet in te zien waarom de ziektekostenverzekeraar gehouden zou zijn de kosten van het herstel van een door de zorgaanbieder gemaakte fout - zo daarvan al sprake is - zonder meer te vergoeden. Het verzoek wordt dan ook afgewezen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken