Bindend advies GcZ, 13 april 2022, SKGZ202101155

Bindend advies GcZ, 13 april 2022, SKGZ202101155

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022

De ziektekostenverzekeraar heeft zijn zorgplicht niet geschonden. Er is geen aanleiding een schadevergoeding toe te kennen.

Verzoeker is vanaf zijn 18e verslaafd aan cannabis en alcohol. Ruim vier jaar geleden deed hij een suïcidepoging en is een ambulante behandeling bij Brijder gestart. Begin 2021 was sprake van een terugval. Verzoeker heeft zich gewend tot Villa Ramadas in Portugal, alwaar hij klinisch kan worden behandeld voor zijn verslaving en er geen wachtlijsten zijn. Volgens verzoeker kon hem in Nederland geen effectieve en noodzakelijke zorg worden geboden. De ziektekostenverzekeraar komt toezeggingen bij herhaling niet na, hij belt niet terug en reageert niet op klachten. Daarnaast wordt onzorgvuldig gehandeld, zoals blijkt uit het feit dat zijn dossier is zoekgeraakt. De aanvraag voor de behandeling in Portugal is op onjuiste gronden en zonder behoorlijke onderbouwing afgewezen, volgens verzoeker met als enige reden dat het een zorgaanbieder in het buitenland betreft. Verzoeker concludeert dat de ziektekostenverzekeraar in strijd met de op hem rustende zorgplicht heeft gehandeld. Hij vraagt de commissie zich hierover uit te spreken, hem een schadevergoeding toe te kennen, en de ziektekostenverzekeraar te verplichten het bindend advies te publiceren, dit alles ter voorkoming van herhaling.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De ziektekostenverzekeraar heeft erop gewezen dat verzoeker al een traject volgde bij Brijder en heeft aangegeven dat er voor eenzelfde traject niet een tweede DBC kon worden geopend. De ziektekostenverzekeraar heeft niet onjuist gehandeld door het initiatief tot wijziging van deze situatie bij de zorgaanbieders en verzoeker te leggen. De ziektekostenverzekeraar heeft zich voorts ingespannen om een spoedverwijzing te regelen in overleg met Brijder en Rivierduinen. Dat verzoeker met laatstgenoemde zorgaanbieder slechte ervaringen had opgedaan was niet bekend en kan de ziektekostenverzekeraar daarom niet worden verweten. Van de nadien door de ziektekostenverzekeraar geboden mogelijkheid een diagnose voor een klinische behandeling te laten stellen door de psychiater van Villa Ramadas werd door verzoeker geen gebruik gemaakt, zodat de ziektekostenverzekeraar ook in die zin geen verwijt valt te maken.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken