Bindend advies GcZ, 31 mei 2022, SKGZ202002510

Bindend advies GcZ, 31 mei 2022, SKGZ202002510

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 31 mei 2022
Datum publicatie: 31 mei 2022

Verzoekster heeft recht op vergoeding van de zorg die zij heeft ontvangen op grond van de Franse sociale ziektekostenverzekering. Zij heeft geen recht op een andere of hogere vergoeding op grond van de zorgverzekering.

Verzoekster heeft tijdens haar verblijf in Frankrijk zorg nodig gehad. De kosten die hiermee samenhangen heeft zij gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In het geval van verzoekster is artikel 19 van Verordening (EG) 883/2004 van toepassing. Op basis hiervan heeft zij recht op vergoeding van de zorg op grond van de Franse sociale ziektekostenverzekering. De zorgverzekeraar heeft - hoewel niet tijdig - een zogenoemd tariferingsverzoek ingediend bij het Franse uitvoeringsorgaan om na te gaan of de Franse sociale ziektekostenverzekering dekking biedt voor de zorg die verzoekster heeft ontvangen en zo ja, welke vergoeding hiervoor geldt. Verzoekster heeft recht op deze vergoeding. Verzoekster heeft geen recht op een aanvullende vergoeding op grond van de zorgverzekering, anders dan de door de zorgverzekeraar toegezegde vergoeding.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken