Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 31 oktober 2023, SKGZ202300541

Het niet vergoeden van de kosten van repatriëring vanuit Italië naar Nederland is onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De ziektekostenverzekeraar moet deze kosten daarom aan verzoeker vergoeden, en ook het door hem betaalde entreegeld van € 37,--.

EU/EER, Italië, repatriëring, NWB-larmcentrale Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 20 Vo.nr. 883/2004, art. 6:248 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 31 oktober 2023
Datum publicatie: 1 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 9 oktober 2023
Datum publicatie: 1 november 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 9 oktober 2023, 2023029522, SKGZ202300541

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Italië, repatriëring, NWB-larmcentrale Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 20 Vo.nr. 883/2004, art. 6:248 BW.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 31 oktober 2023
Datum publicatie: 1 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 9 oktober 2023
Datum publicatie: 1 november 2023

Bindend advies GcZ, 16 maart 2023, SKGZ202200656

Solovervoer is in de situatie van verzoekster niet doelmatig.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, solovervoer, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2023
Datum publicatie: 20 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 8 november 2022
Datum publicatie: 20 maart 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 8 november 2022, 2022041392, SKGZ202200656

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, solovervoer, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2023
Datum publicatie: 20 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 8 november 2022
Datum publicatie: 20 maart 2023

Bindend advies GcZ, 16 februari 2023, SKGZ202200838

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van taxivervoer naar een bekkenfysiotherapeut of op een vervangende schadevergoeding.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hoogte kilometervergoeding, schadevergoeding, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2023
Datum publicatie: 17 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 10 oktober 2022
Datum publicatie: 17 februari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 10 oktober 2022, 2022036718, SKGZ202200838

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hoogte kilometervergoeding, schadevergoeding, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2023
Datum publicatie: 17 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 10 oktober 2022
Datum publicatie: 17 februari 2023

Bindend advies GcZ, 28 december 2022, SKGZ202102380

De ziektekostenverzekeraar heeft terecht besloten een bedrag van € 8.622,90 van verzoeker terug te vorderen in verband met niet gemaakte treinreizen naar zorgverleners.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer per openbaar vervoer, terugvordering uitbetaalde declaraties Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016-2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 6:203 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 december 2022
Datum publicatie: 3 januari 2023

Bindend advies GcZ, 26 september 2022, SKGZ202101365

Het bedrag van € 105,-- is terecht als eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer 2020 in rekening gebracht. Wat betreft CellCept® en Prograft® is gebleken dat steeds het merkgeneesmiddel is verstrekt aan verzoekster. Ten aanzien van het geneesmiddel prednisolon is niet gebleken welk middel verzoekster voorheen gebruikte, zodat hierover geen uitspraak kan worden gedaan. Ten aanzien van de andere geneesmiddelen is niet gebleken welke middelen dit betreffen en door wie eventueel de medische noodzaak voor een ander middel is bepaald. Het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, eigen bijdrage, telefonische toezegging, farmaceutische zorg, preferentiebeleid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.8, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.5 en 2.37 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2022
Datum publicatie: 27 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 27 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 25 augustus 2022, 2022021894, SKGZ202101365

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, eigen bijdrage, telefonische toezegging, farmaceutische zorg, preferentiebeleid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.8, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.5 en 2.37 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2022
Datum publicatie: 27 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 27 september 2022

Bindend advies GcZ, 19 mei 2022, SKGZ202100309

Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding voor de operatie die hij in Duitsland heeft ondergaan of op vergoeding van de reiskosten die hij in dit verband heeft gemaakt

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, liesbreuk, hoogte vergoeding, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1 Rzv, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, artt. 25 en 26 Verordening (EG) 987/2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022