Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Resultaten

Bindend advies GcZ, 19 mei 2022, SKGZ202100309

Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding voor de operatie die hij in Duitsland heeft ondergaan of op vergoeding van de reiskosten die hij in dit verband heeft gemaakt

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, liesbreuk, hoogte vergoeding, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1 Rzv, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, artt. 25 en 26 Verordening (EG) 987/2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 11 april 2022, 2022010498, SKGZ202100309

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, liesbreuk, hoogte vergoeding, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1 Rzv, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, artt. 25 en 26 Verordening (EG) 987/2009.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022

Bindend advies GcZ, 26 april 2022, SKGZ202100103

Vervoer naar controles valt alleen onder de aanspraak zittend ziekenvervoer als wordt vervoerd in het kader van de primaire behandeling.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, nacontrole na radiotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.30 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2022
Datum publicatie: 28 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 28 april 2022

Advies Zorginstituut Nederland,11 april 2022, 2021024472, SKGZ202100103

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, nacontrole na radiotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.30 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2022
Datum publicatie: 28 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 28 april 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 26 augustus 2021, 2021033362, SKGZ202100082

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.2, 2.13 en 2.14 Bzv, art. 81 Wet personenvervoer 2000, Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 5 januari 2022
Datum publicatie: 6 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 augustus 2021
Datum publicatie: 7 januari 2022

Bindend advies GcZ, 5 januari 2022, SKGZ202100082

De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding ook het starttarief en het tarief per minuut moet toepassen. Daarom moet de ziektekostenverzekeraar de declaratie over de eerste 7 maanden van 2020 alsnog vergoeden tot maximaal een bedrag gebaseerd op het starttarief van € 3,26, het kilometertarief van € 2,40 en het tarief van € 0,40 per minuut; en voor de laatste 5 maanden van 2020 gebaseerd op het starttarief van € 6,63 en een kilometertarief van maximaal € 3,02 en een tarief per minuut van € 0,40.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.2, 2.13 en 2.14 Bzv, art. 81 Wet personenvervoer 2000, Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 5 januari 2022
Datum publicatie: 6 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 augustus 2021
Datum publicatie: 7 januari 2022

Bindend advies GcZ, 22 september 2021, SKGZ202100359

Verzoeker heeft geen aanspraak op zittend ziekenvervoer.

Zittend ziekenvervoer, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 augustus 2021
Datum publicatie: 27 september 2021

Advies Zorginstituut Nederland, 23 augustus 2021, 2021030350, SKGZ202100359

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 augustus 2021
Datum publicatie: 27 september 2021

Bindend advies GcZ, 20 april 2021, SKGZ202002149

Er is alleen sprake van noodzakelijk vervoer in de zin van de regelgeving op het moment dat verzoekster daadwerkelijk wordt begeleid. Daarom komen de kosten van de onbeladen heen- of terugreis van de begeleider niet voor vergoeding in aanmerking.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, reiskosten begeleider (onbeladen kilometers), aantal gereden kilometers Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021

Bindend advies GcZ, 20 april 2021, SKGZ202001678

De ziektekostenverzekeraar is gehouden te zorgen voor kwalitatief goede gecontracteerde zorg. Hij hoeft bij zijn oordeel over de kwaliteit niet af te gaan op een mededeling van een enkele verzekerde.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, onveilig vervoer door vervoerder, zorgplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021