Bindend advies GcZ, 6 juli 2022, SKGZ202102143

Bindend advies GcZ, 6 juli 2022, SKGZ202102143

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2022
Datum publicatie: 7 juli 2022

De commissie concludeert dat niet is komen vast te staan dat verzoeker de nota's ter declaratie heeft ingediend met het opzet de ziektekostenverzekeraar te misleiden. De ziektekostenverzekeraar moet daarom de persoonsgegevens van verzoeker verwijderen uit zijn interne incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister.

De ziektekostenverzekeraar is op enig moment een onderzoek gestart naar een groot aantal gedeclareerde nota's van verschillende verzekerden. Hierbij zaten ook nota's van verzoeker en zijn medeverzekerden. Verzoeker heeft verklaard dat hij en/of zijn medeverzekerden de met de nota's gedeclareerde zorg niet hebben genoten. Hij ontkent de betreffende nota's ter declaratie te hebben ingediend. De ten onrechte vergoede bedragen heeft hij terugbetaald aan de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar stelt dat hij ervan uit mag gaan dat de nota's afkomstig zijn van verzoeker, te meer omdat de vergoedingen aan hem zijn gedaan en hij dus de enige is die hiervan voordeel heeft genoten.
De commissie overweegt dat niet is komen vast te staan dat verzoeker de betreffende nota's ter declaratie heeft ingestuurd, aangezien deze op papier en zonder declaratieformulier zijn ingediend. Hierdoor is het opzet tot misleiding door verzoeker niet komen vast te staan.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken