Advies Zorginstituut Nederland, 25 augustus 2022, 2022021894, SKGZ202101365

Advies Zorginstituut Nederland, 25 augustus 2022, 2022021894, SKGZ202101365

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 27 september 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, eigen bijdrage, telefonische toezegging,
farmaceutische zorg, preferentiebeleid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.8, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.5
en 2.37 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en
2021.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken