Bindend advies GcZ, 24 januari 2024, SKGZ202301086

Bindend advies GcZ, 24 januari 2024, SKGZ202301086

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2024
Datum publicatie: 31 januari 2024

Verzoekster heeft geen aanspraak op het aangevraagde klinische interdisciplinaire medisch specialistische revalidatietraject in Spanje.

Verzoekster heeft de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de commissie) verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is alsnog toestemming te verlenen voor het namens haar aangevraagde klinische interdisciplinaire revalidatietraject in Spanje.
De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat verzoekster niet redelijkerwijs is aangewezen op klinische revalidatie. Daarnaast is de inbreng van de revalidatiearts dermate beperkt dat kan worden betwijfeld of sprake is van interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie.
De commissie overweegt dat uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat sprake is van zorg zoals revalidatieartsen die plegen te bieden Daarnaast kan het aangevraagde behandeltraject worden aangemerkt als interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. De aangevraagde zorg vormt daarmee een verzekerde prestatie onder de zorgverzekering. Volgens het Zorginstituut is verzoekster redelijkerwijs aangewezen op interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie, maar niet op een klinische behandeling. Daarom wordt geadviseerd tot afwijzing van het verzoek.
De commissie volgt de conclusie en het advies van het Zorginstituut. Verzoekster heeft geen aanspraak op het gevraagde op basis van de zorgverzekering. Met (EG) Verordening nr. 883/2004 is geen uitbreiding op dit punt beoogd en daarom heeft de ziektekostenverzekeraar de toestemming op grond van de verordening terecht geweigerd.
De commissie wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken