Bindend advies GcZ, 30 april 2024, SKGZ202300307

Bindend advies GcZ, 30 april 2024, SKGZ202300307

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 april 2024
Datum publicatie: 6 mei 2024

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de in Turkije uitgevoerde operaties.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de kosten van een tweetal in Izmir, Turkije, uitgevoerde operaties alsnog te vergoeden ten laste van de zorgverzekering. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat de betreffende kosten niet worden vergoed, omdat verzoeker voor de genoten medisch specialistische zorg geen gerichte verwijzing had. Daarnaast heeft verzoeker nagelaten voorafgaande toestemming te vragen aan de ziektekostenverzekeraar. Er was geen sprake van acute zorg. De commissie overweegt dat op grond van de voorwaarden van de zorgverzekering voor medisch specialistische zorg een voorafgaande verwijzing, die ontbreekt, vereist is. Indien sprake is van acute zorg geldt deze voorwaarde niet. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat het ging om acute zorg. Dit betekent dat vergoeding van de kosten van de beide operaties terecht werd geweigerd. Het punt van de ontbrekende voorafgaande toestemming behoeft daarom geen bespreking. Van een telefonische toezegging is niet gebleken. De commissie wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken