Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2011.02651

Eigen risico, kosten bevalling, ambulancevervoer, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a (oud) Zvw, 2.17 Bzv, verzoej afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 juli 2012
Datum publicatie: 12 juli 2012

Bindend advies GcZ, 18 april 2012, SKGZ2011.01779

EU/EER, geneeskundige zorg, hoogtechnologisch draagmoederschap, IVF, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2012
Datum publicatie: 8 mei 2012

Bindend advies GcZ, 9 november 2007, SKGZ2007.0983 (ANO07.314)

No-claimteruggave, echo, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 22 Zvw, 2.18 en 2.19 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 november 2007
Datum publicatie: 21 juli 2011

Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01551

Geneeskundige zorg, bevalling en kraamzorg, eigen risico, keizersnede, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 19 e.v. Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2011
Datum publicatie: 26 mei 2011

Bindend advies GcZ, 5 februari 2009, SKGZ2008.01850

Eigen risico, laboratoriumonderzoek bij zwangerschap, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a Zvw en 2.17 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2009
Datum publicatie: 28 maart 2011

Bindend advies GcZ, 29 november 2007, SKGZ2007.00979 (ANO07.336)

Geneeskundige zorg, verloskundige zorg, verloskundigepraktijk in de buurt, eigen bijdrage, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 11, Zvw, 2.12 Bzv en 2.37 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 november 2007
Datum publicatie: 4 maart 2011

Bindend advies GcZ, 5 november 2008, SKGZ2007.02591

Geneeskundige zorg, buitenland, (spoed)partus, Brussel (België), opname ziekenhuis, betalingsonmacht, eis om rentevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen, proceskosten toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 november 2008
Datum publicatie: 23 februari 2011

Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2009.02104

Vergoeding extra kraamzorg, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011